{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

2件起包郵!(反應良好優惠期延長🎉!shop now!)

優惠1 : 2件減$10 3件減$20 多買多減! 不設上限!

優惠2: 立即登記做會員即送$20購物金,買滿$300即可使用!

2件起包郵!(反應良好優惠期延長🎉!shop now!)

優惠1 : 2件減$10 3件減$20 多買多減! 不設上限!

優惠2: 立即登記做會員即送$20購物金,買滿$300即可使用!

2件起包郵!(反應良好優惠期延長🎉!shop now!)

  • 新店震撼大優惠!!

    為慶祝網站及第二門市分店同步開張!

     

    1: 2件減$10,3件減$20 多買多減不設上限! 

    2: 登記成為會員及買滿$300,即送$20購物金!

新店震撼大優惠!!

為慶祝網站及第二門市分店同步開張!

 

1: 2件減$10,3件減$20 多買多減不設上限! 

2: 登記成為會員及買滿$300,即送$20購物金!